Aprendre a aprendre en confinament

Aquestes reflexions i propostes que preparem des de FE CCOO PV i CCOO PV volen ser una invitació a iniciar un camí que cada persona partícip en l’educació recorrerà en la mesura que s’aventure en la recerca de la forma en què podem seguir aprenent a aprendre des d’aquesta situació de confinament a les nostres llars a la qual que ens ha portat la necessitat de defensar-nos davant l’amenaça de la Covid-19.

Considerem, en primer lloc, que l’objectiu educatiu més important en aquesta situació és que les i els alumnes continuen avançant en la competència educativa d’aprendre a aprendre. No tant, en assolir la meitat o una part del currículum, sinó veure com aprenen a aprendre amb els recursos que tenen al seu abast – materials i de relació social – i l’atenció educativa que podem donar-los des de la distància.

Basant-nos en aquesta valoració algunes propostes educatives que ens ajuden a aprendre a aprendre en aquesta situació d’excepcionalitat i consoliden les millores en atenció educativa i integradora quan tornem a la normalitat:

Els centres educatius, sabent que no acabarem el currículum previst, han de reforçar i ampliar el treball per competències, garantint el seguiment i acompanyament de l’alumnat, especialment el més vulnerable. Cal garantir l’avaluació continua del procés d’ensenyament aprenentatge per adaptar-lo a la realitat quotidiana excepcional. L’avaluació haurà de ser formativa i no qualificadora. Així mateix, caldrà reprogramar el proper curs per evitar l’estrès d’alumnat i professionals per intentar compensar aquells continguts que no s’hagin desenvolupat durant aquest.

Atenent que l’abast dels mitjans de comunicació de masses és molt ampli cal que els mitjans de comunicació elaboren un pla de continguts pels diferents ensenyaments, especialment dels obligatoris. Aquests continguts han d’anar enfocats a aprendre a aprendre i per tant animaran a la interacció i posterior interpretació per part de l’alumnat més enllà del seu paper com espectador.

Planificació del retorn als centres educatius dissenyant eines emocionals i educatives per acompanyar a tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa. Cal atendre quina ha estat l’experiència de limitació educativa que s’ha viscut i les formes que s’han trobat de superar eixes limitacions; igualment cal preparar i reparar emocionalment l’alumnat per a superar les experiències de pèrdua – tant per les condicions econòmiques que es troben, com pel condol a causa de la mort de persones properes víctimes de la malaltia – produïdes al llarg d’aquest període intens de la pandèmia.

Un programa d’estiu 2020, coordinat entre diverses conselleries i amb les organitzacions cíviques i socials de l’àmbit educatiu, que ajude a pal·liar mancances formatives de tota la comunitat educativa en la gestió del temps, en l’atenció educativa, en les competències bàsiques i també compense les mancances de socialització que hem pogut patir en aquest període.

Un programa inclusiu i gratuït dirigit i desenvolupat per persones educadores de l’oci i el temps lliure, amb una clara voluntat socialitzadora, on l’aprenentatge social i emocional, entre d’altres, siguin presents en totes les programacions.

Des de la nostra perspectiva d’un sindicalisme de classe i educatiu anirem desenvolupant cadascuna d’aquestes propostes i compartint-les amb les persones que vulgueu ser partícips de l’esforç col·lectiu per superar aquesta crisi humanitària i aquest repte educatiu des dels valors d’igualtat, inclusió social, solidaritat i treball cooperatiu.