Política de privacitat

La FEDERACIÓ D’ENSENYAMENT DE COMISSIONS OBRERES està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal dels Usuaris del lloc web. Mitjançant la present Política de Privacitat (o Política de Protecció de Dades) La FEDERACIÓ D’ENSENYAMENT DE COMISSIONS OBRERES informa els usuaris del lloc web: aprendreaaprendre.recuperemelfutur.org dels usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en aquest lloc web, amb la finalitat que decidisques, lliure i voluntàriament, si desitges facilitar la informació sol·licitada.

La FEDERACIÓ D’ENSENYAMENT DE COMISSIONS OBRERES es reserva la facultat de modificar aquesta política a fi d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tingues perfecte coneixement del seu contingut.

RESPONSABLE

El responsable del tractament de les dades de caràcter personal és: La FEDERACIÓ D’ENSENYAMENT DE COMISSIONS OBRERES, CIF: G78427002 i domicili en Carrer Ramirez De Arellano, 19 – 28043 (Madrid). Pots contactar amb nosaltres a través de fe.pv.ccoo.es/contacta

FINALITAT DEL TRACTAMENT

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals, a través dels diferents formularis propietat de La FEDERACIÓ D’ENSENYAMENT DE COMISSIONS OBRERES posats a la disposició dels Usuaris, responen, segons el cas concret, per a gestionar i atendre sol·licituds d’informació, dubtes, queixes, felicitacions o suggeriments a les publicacions o a qualssevol serveis o activitats, actes o esdeveniments organitzats per CS DE CCOO. En concret en fe.ccoo.es tractem les dades amb aquestes finalitats:

 • Informació i, en el seu cas, accés tramitació de la sol·licitud d’alta d’usuari en l’Àrea d’Afiliats de CS de CCOO.
 • Tramitar les sol·licituds d’afiliació.
 • Resoldre les consultes, dubtes i suggeriments que ens pugues plantejar a través dels diversos mitjans de contacte posats a la teua disposició.
 • Gestionar la seua sol·licitud de recepció dels nostres comunicats, publicacions i butlletins electrònics.
 • Conéixer l’opinió a través d’enquestes.

Trobaràs informació detallada en matèria de protecció de dades per a cada tractament en la informació ampliada.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades basades en el consentiment es mantindran mentre no revoques el consentiment o t’oposes al tractament. Pots consultar el termini de conservació dels diferents tractaments en la informació ampliada.

LEGITIMACIÓ

La FEDERACIÓ D’ENSENYAMENT DE COMISSIONS OBRERES està legitimada al tractament de dades personals, sobre la base del consentiment atorgat per l’interessat per a un o diverses finalitats específiques, tal com recull l’article 6.1. a) en emplenar els formularis i marcar la casella habilitada per a tal efecte. Pots consultar les bases legitimadores dels diferents tractaments en la informació ampliada.

EXACTITUD DE LES DADES

D’altra banda, amb la finalitat que els dades que consten en els nostres fitxers, informàtics i/o en paper, sempre corresponguen a la realitat, es tractarà de mantindre actualitzats. De manera que, a aquest efecte, hauràs de realitzar els canvis, directament, quan així estiga habilitat o comunicant-se, per mig fefaent, a l’àrea o departament corresponent de La FEDERACIÓ D’ENSENYAMENT DE COMISSIONS OBRERES.

DESTINATARIS

Les dades personals recollides mitjançant el formulari present en aquesta web no seran cedides o comunicades a tercers, en cap cas.

DRETS DELS USUARIS

En tot cas podràs exercitar els drets que t’assisteixen, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, i que són:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals. Aquest dret consisteix a obtindre informació sobre si en FEDERACIÓ D’ENSENYAMENT DE COMISSIONS OBRERES estem tractant les teues dades o no i en cas afirmatiu, l’accés a la informació de les dades i termini de tractament, així com les finalitats i destinataris.
 • Dret a sol·licitar la seua rectificació en el cas que les dades siguen inexactes o incompletes.
 • Dret a la supressió de les teues dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament. Aquest dret consisteix en el fet que obtingues la limitació del tractament de les teues dades que realitza el responsable.

Podràs exercitar tals drets mitjançant sol·licitud acompanyada d’una fotocòpia de la teua D.N.I especificant quin d’aquests sol·licites siga satisfet, i remesa a l’adreça: Plaça nàpols i Sicilia, 5 – 46003 – València (València), o a la següent adreça d’email: dpd@ccoo.es

Posem a la teua disposició els següents formularis: formulari d’exercici de dret de supressió, formulari d’exercici de dret d’accés, formulari d’exercici de dret de rectificació, formulari d’exercici de dret de portabilitat, formulari d’exercici de limitació del tractament, formulari d’exercici d’oposició.

En cas de considerar vulnerat el teu dret a la protecció de dades personals, podràs interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

MESURES DE SEGURETAT

Finalment s’informa que La FEDERACIÓ D’ENSENYAMENT DE COMISSIONS OBRERES adoptarà en el seu sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives adequades, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.

L’usuari queda advertit que la contrasenya d’accés a la Zona d’Afiliats és personal i intransferible, per la qual cosa ha d’emmagatzemar-la amb la deguda diligència i seguretat no havent de comunicar-la a tercers.

Informació ampliada sobre altres tractaments:

 • Informació ampliada tractament d’Afiliació
 • Informació ampliada tractament de Serveis Jurídics
 • Informació ampliada tractament d’Assessorament Laboral i Sindical
 • Informació ampliada tractament de Residències de Temps Lliure
 • Informació ampliada tractament de Videovigilància
 • Informació ampliada tractament de *Contacta
 • Informació ampliada tractament d’Inscripció en jornades i esdeveniments

Si té alguna pregunta sobre aquesta Política de Privacitat, preguem que es pose en contacte amb nosaltres enviant un email a dpd@ccoo.es